undergraduate thesis
Recreational and sports activities in the tourism offer of Northwestern Croatia

Kristina Posenjak (2015)
Polytechnic of Međimurje in Čakovec
Management of tourism and sport
Metadata
TitleRekreacijsko sportski sadržaji u turističkoj ponudi Sjeverozapadne Hrvatske
AuthorKristina Posenjak
Mentor(s)Nevenka Breslauer (thesis advisor)
Abstract
Sport i rekreacija imaju važnu ulogu u turizmu, a to je zadovoljenje potreba i interesa čovjeka kojima se u konačnici utječe na cjelokupno podizanje kvalitete života. Stres i psihička neravnoteža, hipokinezija te premalo opuštanja tipični su elementi suvremenog načina života. Negativni čimbenici potiču pojavu raznih bolesti i smetnji kod čovjeka kao što su psihosomatske, metaboličke, srčane i bolesti sustava za kretanje. U prevenciji bolesti u prvom su planu prehrana, tjelesna aktivnost i kontroliranje stresa. Svojim bogatim programom rekreacija postaje zanimljiv i zabavan učinak koji pozitivno djeluje na zdravlje čovjeka. Sportska rekreacija postala je više od potrebe za 21. stoljeće, ona je način života, pa se samim time povećala potražnja za svim oblicima i sadržajima rekreacije. U radu će biti predstavljene županije sjeverozapadne Hrvatske i njihova sportsko-rekreacijska ponuda, a to su: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija. U navedenim županijama prevladava seoski turizam koji ima obilježja šumskih i poljskih puteva, veličinu i oblike poljodjelskih parcela, vrste nasada, hortikulturu okoliša te same kulturne običaje i tradiciju. Raznolikost krajobraza i njegova ljepota doprinose privlačenju turista i posjetitelja tim krajevima. Sportsko-rekreacijski programi upotpunjuju turističku ponudu sjeverozapadne Hrvatske. Sportsko-rekreacijska ponuda u suvremenom turizmu primarni je motiv dolaska u određenu turističku destinaciju pa je potrebno stalno provoditi istraživanja interesa i potreba turista kako bi se uskladile ponuda i potražnja. Hrvatski turizam ima pregršt prednosti koje ne smiju izgubiti svoju posebnost i raznolikost.
Parallel title (English)Recreational and sports activities in the tourism offer of Northwestern Croatia
Committee MembersTomislav Hublin
Ivan Hegeduš
Nevenka Breslauer
GranterPolytechnic of Međimurje in Čakovec
Lower level organizational unitsManagement of tourism and sport
PlaceČakovec
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Recreation
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional Study programe Tourism and Sport Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel keywords (Croatian)rekreacija sport turizam turistička ponuda sjeverozapadna Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:111636
CommitterMaja Bregović