undergraduate thesis
Load water by nutrients in the reservoir HPP Čakovec

Marta Horvatek (2015)
Polytechnic of Međimurje in Čakovec
Sustainable development
Metadata
TitleOpterećenje hranjivim tvarima voda u akumulaciji HE Čakovec
AuthorMarta Horvatek
Mentor(s)Ivica Mustač (thesis advisor)
Abstract
Ovim se radom ukazuje na važnost provođenja monitoringa vode koji uključuje razna uzorkovanja i ispitivanja na temelju kojih dobivamo glavne informacije o kakvoći, odnosno kvaliteti vode. Ispitivani su fizikalno-kemijski parametri, točnije amonij, nitriti, nitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor te ortofosfati na 8 postaja akumulacije HE Čakovec. Također, navedeni su podaci o dozvoljenim koncentracijama određenih pokazatelja kakvoće vode propisanih zakonskim propisima Republike Hrvatske, odnosno Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 73/13), te je prema tome određeno kemijsko stanje voda. Naglasak je na utvrđivanju opterećnja hranjivim tvarima površinskih voda u akumulaciji hidroelektrane Čakovec tijekom 2013. koja se nalazi na rijeci Dravi i od velike je važnosti za Međimursku, ali i Varaždinsku županiju. Jasno je prikazana kvantitativna vrijednost tog opterećenja u ovisnosti o godišnjem dobu i mjestu uzorkovanja, te detaljno objašnjena tablično, grafički, ali i teorijski. Navedeni su mogući izvori opterećenja (poljoprivredne površine, otpadne vode) te mogući utjecaj na vodeni ekosustav (eutrofikacija). U radu su korišteni podaci iz fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja i ispitivanja nadzemne vode HE Čakovec u 2013. godini koji su obrađeni u ovlaštenom laboratoriju. Temeljem Uredbe o standardu kakvoće voda kemijski potencijal nije moguće utvrditi jer je hidroakumulacijski sustav izmijenjeno vodno tijelo, ali službeno nisu proglašene izmijenjenim vodenim tijelom.
Parallel title (English)Load water by nutrients in the reservoir HPP Čakovec
Committee MembersSarajko Baksa (committee chairperson)
Ivančica Somođi (committee member)
Ivica Mustač (committee member)
GranterPolytechnic of Međimurje in Čakovec
Lower level organizational unitsSustainable development
PlaceČakovec
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Analytic Chemistry
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Interdisciplinary Natural Sciences
Environmental Science
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional Study programe Sustainable development
Academic title abbreviationbacc. ing. evol. sust.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel keywords (Croatian)HE Čakovec akumulacija hranjive tvari eutrofikacija monitoring kemijsko stanje voda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:009598
CommitterPetra Horvat