undergraduate thesis
Required and the other documentation on construction sites under the current regulations in Croatia

Lidija Plavšić (2016)
Polytechnic of Međimurje in Čakovec
Metadata
TitleObavezna i ostala dokumentacija gradilišta prema aktualnoj regulativi u Republici Hrvatskoj
AuthorLidija Plavšić
Mentor(s)Ratko Matotek (thesis advisor)
Abstract
Cilj rada je prikazati svrhu i objasniti potrebu postojanja obavezne i ostale dokumentaciju na gradilištu. Radi lakšeg razumijevanja dokumentacije koja se obrađuje, pojašnjen je Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13.) u kojem se ista propisuje. Također su navedeni propisi iz područja gradnje, koji se mogu pronaći na službenoj web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Od iznimne važnosti za izvođenje radova je praćenje svih promjena zakonske regulative koje se u cijelosti ili jednim svojim dijelom odnose na ovo područje. Jednako je važno vođenje odgovarajuće evidencije o izvršenju ugovornih obaveza te čuvanje priloga koji potvrđuju njihovo izvršenje. Zakon o gradnji uređuje projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevina te provedbu upravnih i drugih povezanih postupaka sa svrhom osiguranja zaštite i uređenja prostora. Sudionici u gradnji su investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer, revident i javnopravna tijela koja sudjeluju u gradnji utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem projekata. Projekti se prema namjeni i razini razrade dijele na idejni, glavni, izvedbeni i tipski projekt te projekt uklanjanja građevine. Nakon izrade glavnog projekta revident utvrđuje da li je isti izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Nakon što utvrdi usklađenost, izrađuje pisano izvješće te ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta. U radu se prikazuje i detaljno opisuje obavezna i ostala dokumentacija na gradilištu prema aktualnoj regulativi u Republici Hrvatskoj. Dokument s kojim započinje proces građenja je ugovor o građenju. Izvođač prije početka građenja aktom o imenovanju inženjera gradilišta i voditelja radova imenuje odgovornu osobu za vođenje građenja, a investitor sklapa ugovor o stručnom nadzoru građenja. U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje i provjerava ispunjavaju li svi sudionici u građenju propisane uvjete. Građenju se pristupa na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građevine i radove. Na gradilištu se od početka građenja vodi građevinski dnevnik i prikupljaju se podaci o svojstvima ugrađenih elemenata. Zakonom propisanim elaboratom o gospodarenju otpadom uređuje se zbrinjavanje otpada nastalog tijekom građenja uključujući i otpad zatečen na prostoru gradilišta.
Parallel title (English)Required and the other documentation on construction sites under the current regulations in Croatia
Committee MembersJasmina Ovčar (committee chairperson)
Vladimir Križaić (committee member)
Ratko Matotek (committee member)
GranterPolytechnic of Međimurje in Čakovec
PlaceČakovec
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional Study programe Sustainable development
Academic title abbreviationbacc. ing. evol. sust.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel keywords (Croatian)gradilište obavezna dokumentacija ostala dokumentacija regulativa zakon o gradnji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:657462
CommitterPetra Horvat