undergraduate thesis
Odlagalište otpada Totovec i utjecaj na okoliš

Sanja Pisac (2015)
Polytechnic of Međimurje in Čakovec
Sustainable development
Metadata
TitleOdlagalište otpada Totovec i utjecaj na okoliš
AuthorSanja Pisac
Mentor(s)Darinka Kiš-Novak (thesis advisor)
Abstract
U ovome završnome radu prikazano je odlagalište otpada Totovec, u vlasništvu GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca koji provodi sanaciju od 2005.godine, te utjecaj odlagališta na okoliš, osobito na podzemne vode. Odabrani pokazatelji stanja tijela podzemne vode su vodljivost, nitrati, olovo, kadmij i živa. Promatrano je vremensko razdoblje od 2012.-2014. godine. Ispitni se izvještaji trenutnih uzoraka podzemne vode analiziraju na način da se izračuna prosječna godišnja vrijednost te usporedi sa standardima kakvoće podzemne vode prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13), a zatim ocjeni kemijsko stanje tijela podzemne vode dobrim ili lošim stanjem. Koristeći se okolišnim zakonodavstvom, ističe se potreba sanacije odlagališta i konačnim zatvaranjem kako bi se postigli ciljevi održivog gospodarenja otpadom, a od posebne je važnosti zaštita podzemnih voda, koje su vrijedan prirodni resurs, te glavni izvor zaliha vode za javnu vodoopskrbu u mnogim regijama, pa tako i u Međimurskoj županiji. Hrvatsko je okolišno zakonodavstvo dužno prema Direktivi Europskoga parlamenta i vijeća o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (2006/118/EZ) osigurati sustavnu zaštitu podzemnih voda, koordinirati svoje aktivnosti u vidu praćenja, određivanja graničnih vrijednosti i utvrđivanja relevantnih opasnih tvari koristeći pouzdane i usporedive standardizirane metode analize i praćenja stanja voda. U Hrvatskoj takve analize i praćenje stanja vode provode ovlaštenici od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji sukladno zakonodavstvu mogu provoditi stručne poslove zaštite okoliša. Ovlašteni laboratorij za ekologiju Bioinstitut d.o.o. iz Čakovca vrši ispitne izvještaje dvaput godišnje na trenutnim uzorcima podzemnih voda iz četiri piezometara, od koja su tri piezometara postavljena nizvodno od lokacije odlagališta (P-62, P-63 i P-64), a jedan uzvodno (P-58), sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 62/13).
Committee MembersSarajko Baksa
Silvija Zeman
Darinka Kiš-Novak
GranterPolytechnic of Međimurje in Čakovec
Lower level organizational unitsSustainable development
PlaceČakovec
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Biology
Ecology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional Study programe Sustainable development
Academic title abbreviationbacc. ing. evol. sust.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-14
Parallel keywords (Croatian)odlagalište otpada podzemne vode piezometar pokazatelj kemijskog stanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:598365
CommitterMaja Bregović