završni rad
Hrvatska i europska unija

Veronika Đuran (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta