završni rad
Komunikacija u informacijsko doba

Nikolina Herceg (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta