završni rad
Animacijski programi za LGBTIQ populaciju u Republici Hrvatskoj

Dalia Bačić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta