završni rad
Investicijsko bankarstvo na primjeru investicijskih fondova u Hrvatskoj

Tihana Kreber (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta