završni rad
Izrada mobilne i web aplikacije za generiranje QR koda upotrebom Python programskog jezika

Robert Prašnički (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Računarstvo