završni rad
Uloga menadžmenta u upravljanju sportskim objektima grada Čakovca

Maja Sopić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta