završni rad
Stanje i mogućnosti razvoja zdravstvenog turizma Republike Hrvatske

Katarina Drk (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta