završni rad
Tenis kao dodatna turistička ponuda Sjeverozapadne Hrvatske

Edi Štefičar (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta