završni rad
Kadrovi u volontiranju

Ivana Topolnjak (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta