završni rad
Poduzetništvo u turizmu u Hrvatskoj

Santino Šimić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta