završni rad
RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Martin Kovačec (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta