završni rad
Poduzetništvo u Međimurju

Nikola Sakač (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta