završni rad
OBITELJSKO-REHABILITACIJSKO-REKREACIJSKI CENTAR KAO DIO PREPOZNATLJIVE TURISTIČKE PONUDE

Mateja Ptić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta