završni rad
Sportske aktivnosti kao dio turističke ponude Međimurja

Luka Šprajc (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta