završni rad
Plesni sadržaji kao dio sportsko-turističke ponude

Melani Grabar (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta