završni rad
Kulturna i rekreativna ponuda Varaždinskih Toplica

Maja Vuk (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta