specijalistički diplomski stručni
Intrinzična i ekstrinzična motivacija za sport i vježbanje u funkciji dobi

Daniela Babačić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta