završni rad
Etika i emocije

Eni Debelec (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta