specijalistički diplomski stručni
Ponašanje potrošača

Nikolina Kovačić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta