specijalistički diplomski stručni
Kulturni turizam Koprivničko - križevačke županije

Petra Kušić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta