specijalistički diplomski stručni
Poslovna etika kao konkurentska prednost poslovanja

Daniela Blažon (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta