specijalistički diplomski stručni
Turistički potencijali Varaždinske županije iz segmenta kulturnog i vjerskog turizma

Andreja Loparić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta