završni rad
Zabavni parkovi Walt Disneya kao dio svjetske atrakcije

Ivana Zágorácz (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta