završni rad
Sportski objekti i sadržaji u funkciji napretka turizma u Lepoglavi

Bernardo Brežni (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta