završni rad
Geste i neverbalna komunikacija

Martina Črnila (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta