završni rad
Sakralni objekti kao dio turističke ponude Hrvatskog Zagorja

Jelena Martinez (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta