završni rad
Analiza dužničkih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Hrvatskoj

Valentina Kišiček (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta