završni rad
Turistički potencijal općine "Sveti Ilija"

Dominik Hudak (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta