završni rad
Grofovi Draškovići u 17. i 18. stoljeću

Tajana Kolarek (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta