završni rad
Investicije u ugostiteljskoj industriji - analiza Međimurske i Varaždinske županije

Kristina Sklepić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta