završni rad
Prototipna aplikacija za evidentiranje korekcija podataka o održanim ispita izrađena pomoću ASP.NET MVC tehnologije

Kristian Leiner (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Računarstvo