završni rad
Organizacija rada Službe za Intrastat

Bojan Petrinović (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta