završni rad
Invazivna flora u Hrvatskom zagorju

Ana Marija Veić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj