završni rad
Odlagalište otpada- uspostava, održavanje i briga za prirodne resurse

Valentina Žganec (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj