završni rad
Odlagalište otpada- uspostava, održavanje i briga za prirodne resurse

Valentina Žganec (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj
Podaci o radu
NaslovOdlagalište otpada- uspostava, održavanje i briga za prirodne resurse
AutorValentina Žganec
Voditelj/MentorSilvija Zeman (mentor)
Sažetak rada
U ovom radu je prikazana uspostava, održavanje i briga za prirodne resurse na odlagalištu otpada. Razmatran je povijesni pregled postupanja s otpadom pri čemu dolazi u posljednjih nekoliko godina do problema s otpadom. Na početku se govori o odlagalištu općenito, a kasnije se prelazi na način zbrinjavanja otpada. Započeti je rad s odlagalištem te se pristupa novim načinima postupanja s otpadom. Objašnjeno je stanje odlagališta prije same sanacije te tijekom 2001. godine grad Čakovec pristupa projektu da se odlagalište oprema i uređuje prema zakonskim standardima i zahtjevima. Zbrinjava se način prikupljanja i odlaganja više vrsta otpada na odlagalištu. Uspostavlja se novi tarifni sustav te ekonomsko - financijski aspekt uspostave sustava postupanja s otpadom. Zatim je bila provedena potpuna procedura izrade projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je bila izrađena za sanaciju odlagališta otpada odnosno u dokumentaciji su bili navedeni radovi, projekti, dozvole i studija o utjecaju na okoliš. Temeljem važeće Građevinske dozvole, u sklopu sanacije odlagališta izgrađeni su objekti i infrastruktura. Također, tijekom sanacije odlagališta ukazala se potreba da se na postojećoj lokaciji odlagališta izgradi reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevinski otpad kao i svih pratećih građevina, kako bi se predmetni otpad odlagao u skladu s propisima Republike Hrvatske. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske, potrebno je za vrijeme sanacije, aktivnog korištenja odlagališta te nakon njegovog zatvaranja, provoditi kontrolu mjerenja emisija i parametara. Tijekom 2013. godine je provedena procjena početnih troškova i troškova konačnog zatvaranja odlagališta otpada. Nakon toga su prikazani rezultati mjerenja masene koncentracije odlagališnih plinova te zagađivala u procjednim, oborinskim i podzemnim vodama u blizini odlagališta. Na taj način su objašnjene osnovne i ostale mjere zaštite okoliša kako bi se smanjio utjecaj na ljude i sastavnice okoliša.
Ključne riječikomunalni otpad odlagalište otpada Totovec sanacija zagađivala mjere zaštite okoliša
Naslov na drugom jeziku (engleski)Landfill waste- establishment, maintenance and care of natural resources
Povjerenstvo za obranuSarajko Baksa
Dragica Kemeter
Silvija Zeman
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjMeđimursko veleučilište u Čakovcu
Ustrojstvena jedinica niže razineOdrživi razvoj
MjestoČakovec
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaPRIRODNE ZNANOSTI
Biologija
Ekologija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaOdrživi razvoj
Akademski / stručni nazivstručni/na prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka održivog razvoja
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. evol. sust.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-30
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:786094
PohranioPetra Horvat