specijalistički diplomski stručni
Položaj žena na tržištu rada

Đurđica Fotak (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta