završni rad
Organizacijska shema turističke djelatnosti - pravni aspekti

Barbara Horvat (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta