završni rad
Organizacija i upravljanje u turističkoj zajednici Nedelišće

Martina Kofjač (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta