specijalistički diplomski stručni
Implementacija poslovne etike na primjeru hotelskog poduzeća

Valentina Kos (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta