završni rad
Kulturno-povijesna baština sjeverozapadne Hrvatske

Marina Tot (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta