završni rad
Komparacija zdravstvenog turizma Republike Austrije i Republike Hrvatske

Melita Sečan (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta