specijalistički diplomski stručni
Socijalizacija i sport: obitelj kao agens socijalizacije

Nikolina Goričanec Obadić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta