specijalistički diplomski stručni
Uloga i važnost korporativne sigurnosti u poslovanju poduzeća

Martina Pintarić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta