specijalistički diplomski stručni
Poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja

Ivan Novak (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta