završni rad
Utjecaj turizma na prostor

Marija Periša (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta