specijalistički diplomski stručni
Uloga sportskih događanja u turizmu

Ilija Mihalic (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta