specijalistički diplomski stručni
Povijesni razvoj sportske rekreacije u Hrvatskoj i njezin utjecaj na turizam

Ranko Bertapelle (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta